10/3/11

Estudis escènics

Al número 37 de la seva atzarosa però llarga vida, la revista de l’Institut del teatre, Estudis escènics, estrena director i dedica les 346 pàgines a glosar l’obra de l’escriptor, director, pedagog i traductor, Jaume Melendres, mort el novembre de 2009. Es dona la circumstància que l’any 2007, essent ell Cap dels Serveis Culturals del propi Institut, va impulsar la represa de la revista. Espais escènics va néixer l’any 1957 quan l’Institut del Teatre era a la Casa de Misericòrdia; s’editava en castellà i estava dirigida per Guillermo Díaz-Plaja. Parlava força d’autos sacramentals i de teatre del ‘Siglo de Oro’, i gairebé gens de teatre català. Al darrer número, el 13, l’any 1969, un jove Hermann Bonnin signava: ‘Apuntes en torno a la dirección de escena como instrumento de actualización’. Era un bon pas, però es va estroncar.
Va reaparèixer l’any 1972 amb la direcció de Xavier Fàbgregas. Bonnin era el director de l’Institut, la revista va introduir el català als seus textos i temàtica, i va sortir fins el número 21, al setembre de 1976. Es va haver d’esperar fins el març de 1983 perquè, amb Edicions 62 fent la producció, ho va ser fins desembre de 1986, la revista tornés a veure la llum; ara si, completament en català. Aquell número de 1986 va ser també el darrer que va preparar Xavier Fàbgregas abans de morir. En aquesta època hi ha un nombrós consell de redacció. Després d’una breu època dirigida per Joan-Enric Lahosa, la revista va tornar a quedar aturada l’any 1990.
Ara Espais escènics es publica ininterrompudament des de 2007, primer dirigida per Joan Casas i ara per Àlex Broch. Llarga vida, que ja la te, però amb menys interrupcions. És clar que amb les retallades que venen...