14/6/13

Perill, els criminals literaris es trobaran aviat a Gràcia !!