12/6/09

JA TENIM ACORD

Vint anys després les associacions d’escriptors i el Gremi d’Editors s’han posat d’acord per renovar els contractes marc d’explotació de les obres literàries. Bravo. A més dels contractes ja existents es defineixen, per fi, els d’obra col•lectiva i el d’obra d’encàrrec, i en general s’incorporen un seguit de millores com la cessió de drets a tercers per part de l’editor o el retorn de les formes d’edició no explotades (butxaca, quiosc...) que milloren ostensiblement els vincles legals entre editors i autors. A més es crea una comissió paritària que haurà de resoldre els embolics que no contempli el contracte o els que sorgeixin dels avatars de la vida, que no són pocs.
Però malgrat que els signants destaquen com a millores, entre d’altres “la incorporació dels canvis que les noves tecnologies imposen”, es troba a faltar un contracte tipus específic per a l’edició digital. Ja sabem que els grans editors hi creuen poc en l’e-book, però n’hi ha d’altres que si que hi creuen i que ja han començat a contractar obres ja existents al mercat tradicional de paper per a comercialitzar en format digital a través de les noves plataformes. Posats a renovar els acords, perquè no fer-ho també per l’edició digital de manera específica, no com una simple i lateral clàusula de les que donen pocs calés? A la que una obra d’èxit publicada en paper per un segell sigui contractada per un editor digital diferent i comenci a erosionar les vendes del suport clàssic se li girarà feina a la comissió paritària. I encara una altra cosa, que hi ha dels terminis de liquidació dels drets d’autor? Com obligar als editors que no ho fan, que n’hi ha i d’importants, a complir-los?