23/9/14La tardor és un mecanisme per a produir records en abundància.
(J. Pla)