19/3/08

MULTES EUROPEES

Això de perseguir els infractors de circulació per tota la Unió Europea ho trobo tant benemèrit com inútil, vull dir que l’anunci aquest s’ha fet per posar-nos la por al cos i fer que conduïm amb més cura quan circulem per l’estranger, però d’aquí a fer-nos creure que gendarmes, carabinieris i companyia ens podran cobrar les multes dels nostres comptes corrents domiciliats a Catalunya, que voleu que us digui. Però si ni l’ajuntament de Barcelona te capacitat jurídica per cobrar per via executiva les multes dels infractors amb el compte corrent domiciliat fora de la ciutat, com ho podrà tenir la policia polonesa, per dir-ne una. I si és així, que l’alcalde Hereu protesti davant la Unió Europea pel greuge comparatiu que suposa.
Ara, si algun dia em poden cobrar multes europees, també vull tenir dret a comprar-me un cotxe en un altre país i portar-lo a Catalunya sense haver de pagar absurdes i increïbles taxes, no creieu?

Dit a El Món a RAC 1 el 20.03.08