16/3/17

Més por

Hakan Günday, un escriptor turc, acaba de publicar una novel·la sobre la crueltat del tràfic d'immigrants cap a Europa. Es diu Dahà! (Periscopi), que en turc vol dir més, i que és el primer que aprenen quan arriben a Turquia intentat entrar a Europa. Dilluns va ser al CCCB per il·luminar el desori europeu vers els refugiats; com si Turquia fos qui per donar lliçons de valors humanístics.
Per aquella altiva manera que sovint es te d'interpretar el que és una novel·la, al cap i a la fi només una realitat construïda, Günday va estar a la defensiva. Pot ser perquè ell mateix, en una operació de màrqueting conjuntural, ha mostrat en entrevistes un discurs d'un radicalisme intel·lectual què, llegint la novel·la, no n'hi ha per tant. I ull, que això no treu vàlua literària ni interès cultural a Daha! Només pretenc posar-la en el lloc que li correspon: una novel·la, una ficció construïda amb bocins de realitat manllevada dels mèdia o del carrer, no en l'elevat valor polític i humanista que sembla que se li ha volgut atorgar a l'obra i a l'autor.
Potser si que Europa s'ha convertit en un museu de valors i que, des de la política i la cultura, no es saben actualitzar; però la gent del carrer sap molt be el preu de l'existència, i ja fa temps que ha superat àmpliament l'actitud cagadubtes de les institucions. D'aquí algunes de les noves realitats polítiques del mapa europeu, a la dreta i a l'esquerra: allò que els corifeus del sistema, instal·lats en el cofoisme, en diuen populisme. Daha! és esfereïdora, si. No menys brutal del que passa al Raval, just darrera del CCCB. Si algun autor català ho escriu, hom respondrà igual? Potser és aquest el problema.