29/3/17

Consumació

Encara roent el desmantellament del servei de biblioteques més seriós que hi ha hagut en anys, en un simposi exprés d'agents culturals mainestream el conseller Vila ha anunciat una Direcció General del llibre, biblioteques, creació literària i foment de la lectura. Que el Departament de Cultura va a la deriva és públic i cada dos per tres es fa patent. No se si als de la tercera via, que n'hi ha que el que el veurien be de candidat, els fa gaire gràcia aquestes marrades de l'amable conseller i el seu equip.
Es veu que el mes que ve es presentarà el Pla de Foment de l'Hàbit de la Lectura, pla que inclourà la creació d'aquest nou ens administratiu del qual penjarà tot el procés del llibre. Atenent al comunicat, sembla voler dir que la Institució de les Lletres Catalanes, de l'energètica Laura Borràs, també passarà a dependre d'aquesta direcció. Ara, com que queden tantes coses per veure, encara, en aquest país, un ja no pot posar la ma al foc per res ni per ningú. Vull dir, que això potser s'esdevindrà si en Santi Vila continua a Cultura després d'unes eleccions anticipades o el que vingui. O sigui que esperarem asseguts per si un cas.
El que no està per esperar gaire més és la situació de la lectura en català. Els optimistes percentatges anuals de coneixement i parla de la llengua no concorden amb els de lectura. Hi una un notable gruix de catalanoparlants que, per hàbit, mandra o menyspreu (si, si), llegeixen només en castellà. O sigui: el nombre real de lectors en català és molt baix, i minva. A hores d'ara vendre 700 exemplars d'un títol en català es pot considerar un èxit. Que tal si s'arremanguen d'una vegada i miren  d'aturar la patacada?

1 comentari:

adelaisa arnau ha dit...

El Servei de Biblioteques no s'ha desmantellat, només ha canviat el cap del servei, després d'haver guanyat el corresponent concurs de mèrits.
El Servei de Biblioteques és molt més que un cap de servei: és un equip de professionals que treballa al servei de les biblioteques del país, seguint les directrius marcades, per aquest ordre, pel President, el Conseller de Cultura, el Secretari General, el Director de Serveis, El Director General i, finalment, el cap de servei. Aquest equip continua treballant. Podríem parlar de desmantellament si aquest equip s'hagués desfet o bé si hagués desaparegut de l'organigrama del departament, i no és el cas.
Que els equips treballin millor o pitjor depèn principalment del lideratge del seu cap. En aquest sentit potser caldria esbrinar si aquest tan lloat lideratge de la Carme Fenoll en favor de la promoció de les biblioteques ha estat traslladat al treball diari amb el personal del servei, o bé ha estan només de portes enfora.
Sense voler desmerèixer la seva feina, cal pensar el cap del servei de biblioteques té altres funcions a més de impulsar les biblioteques i la lectura pública, que és l'únic que s'ha fet aquests darrers cinc anys. Podeu veure totes les funcions a http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=763465&language=ca_ES