7/2/13

Els miserables

Existeixen xarxes de suport a persones afectades per la crisi, menjadors socials o plataformes contra els desnonaments. Una de les entitats que fa de xarxa de suport als creadors, CEDRO, ha comunicat als seus membres la reducció radical de totes les ajudes socials i sanitàries. Només en casos molt urgents, CEDRO podrà ajudar parcialment escriptors o editors. El canvi de sistema de compensació per la còpia privada aprovat pel govern el desembre de 2011 buida de contingut real el concepte de dret d’autor, una idea què, a més de defensar la propietat de l’obra, ha de ser la base per a la supervivència econòmica dels autors.
La dràstica reducció de la compensació per còpia privada, el boicot de les administracions i centres educatius a obtenir la llicència de reutilització dels continguts dels llibres i publicacions, i la negativa a remunerar com correspon per llei els préstecs dels llibres a les biblioteques, han ensorrat en la misèria els creadors literaris de l’estat. Si a això li afegim la caiguda de les vendes, la conseqüent escapçada dels pagaments de bestretes a la firma dels contractes editorials i la morositat d’algunes editorials en la liquidació dels drets corresponents als llibres venuts, no costa d’entendre que hi hagi molts escriptors que estiguin deixant l’ofici (redactant textos per a qualsevol agència es viu amb més dignitat) i d’altres que estiguin acceptant encàrrecs per escriure infectes subproductes editorials què, ara per ara, són l’únic que es ven. S’ha de menjar d’una cosa o altra, i quan la misèria truca a la porta, la dignitat, el talent i la creativitat salten per la finestra. O vostè treballa per amor a l’art i no es rebaixa mai als designis de l’empresa?