14/4/10

SEGUIM BAIXANT

Si a finals d’any es feien públiques les dades de l‘edició a Catalunya el 2008 i sabíem que l’edició en castellà va créixer un 5’3%, mentre que en català va baixar un 0’4% (el 26% dels llibres editats, un 1’5% menys que al 2007 amb una caiguda de la tirada del 3’9% i de la facturació del 0’4), ara tenim dades de l’edició del 2009 a l’estat. El resultat és poc afalagador per la industria local: seguim baixant. Mentre que a Madrid s’han editat 23.972 títols, a Catalunya només 20.871, adéu a la capitalitat espanyola de l’edició. Només en una cosa anem al davant, en la quantitat de volums: 35’8% a Madrid contra el 41’7% aquí. Però no ens enganyem perquè les coses van de mal borràs, el sector editorial espanyol ha caigut un 13% en un any, passant de publicar 86.330 títols a 74.521, dels quals, per cert, només 5.651 són reedicions. Els llibres en català són 8.379 (l’11’2%), la segona llengua després del castellà.
L’estadística de la producció editorial del 2009, que ha publicat l’institut dedicat a aquests afers, te altres dades significatives. La tirada mitjana d’un llibre és de 2.467 exemplars, un 16’7% menys que el 2008, i el nombre total de volums se situa en el nivell més baix dels darrers deu anys, amb 183’87 milions. I que ningú no es pensi que això és degut al creixement del llibre electrònic, perquè les seves xifres són encara poc significants.
El que més s’edita són llibre literaris, 20.892, després els de ciències socials, amb 15.741 i molt lluny la psicologia, la religió i altres coses de l’esperit, amb 5.804. No entenc com no s’editen més llibres d’aquest estil amb la fal•lera que hi ha per l’autoajuda, la nova espiritualitat i totes aquestes coses. Remuntaríem cap al cel.