13/7/17

Batalla perduda

Descoratjament entre els professors d’una facultat d’humanitats de Barcelona: la majoria es veu incapaç de fer que els estudiants llegeixin i entenguin. En una facultat similar de Madrid gairebé han eliminat les assignatures relacionades amb la literatura, l’escriure i el llegir. Mancances pedagògiques a banda, la batalla per la lectura, també a la universitat, es dona pràcticament per perduda. Aviat hi haurà una irrecuperable bretxa entre les darreres generacions lectores i les primeres no lectores.
Conseqüències d’aquesta nova situació? La pèrdua de l’individu del control dels designis de la pròpia vida, la desaparició de la capacitat d’explicar la memòria i, des d’ella, construir l’avenir. La falta de llibertat personal, de la capacitat d’escollir; la submisió laboral: la majoria te feina, però en 15 anys ha augmentat en un 37% els contractes precaris a graduats.
Dominar el relat és tenir el poder, controlar el flux de la difusió dels fets i la regulació en la successió dels esdeveniments. Però això no interessa al mercat, és clar. El que vol és gent dòcil que alimenti la màquina, joves formats acadèmicament en el no pensar, sense actituds crítiques, només interssats en una feina, en obeir al sistema i en reproduïr-lo i reproduïr-se dins d'ell. Per això el desesper dels professors de Barcelona i el canvi acadèmic de la facultat de Madrid. Al cap i a la fi la universitat d’avui està més pendent de nodrir el mercat de personal aproximadament qualificat, que no pas de promoure el coneixement i ensenyar a pensar. I si els universitaris, teòrica avantguarda social, deixen de llegir, amb quin valor diem a la resta de ciutadans que ho facin?